13. 1. 2023

Předkupní právo po novele občanského zákoníku

Od 1.7.2020 vešla v účinnost novela ustanovení týkajících se předkupního práva, která toto právo prakticky vyřazuje z praxe. Výjimky jsou sepsány v § 1124 a 1125 občanského zákoníku. Prakticky pak bude připadat v úvahu např. výjimka v případě dědictví, kdy spoluvlastníci mají povinnost uplatnit předkupní právo max. do 6 měsíců.

Nové znění §1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že předkupní právo tak, jak ho znala předchozí právní úprava občanského zákoníku, přestalo existovat. Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen po dobu 6 měsíců. Jestliže ale s prodejem nebo darováním počkáte na uplynutí lhůty, bude i tento následný převod oproštěn od povinnosti realizace předkupního práva. GARANT FINANCE, s.r.o.

Sdílet příspěvek