Zachráníme Vás před dražbou!

Mnozí z nás se ve svém životě ocitli v nelehké finanční situaci, často ne vlastním zaviněním. Pokud ale finanční závazky nedokážeme dlouhodobě splácet, můžou být vymáhány formou exekuce, která se v případě vyšších dlužných částek může vztahovat i na nemovitosti.

I přes takto nelehkou životní situaci je důležité se před problémy neschovávat a snažit se všemi dostupnými prostředky vyjít z této životní fáze co nejlépe. Rádi Vám v této věci pomůžeme. Našim klientům nabízíme výkup realit v exekuci, ať už se jedná o byt, pozemek, rodinný či bytový dům, nebo o podíl na nemovitosti. Samotný prodej nemovitosti v exekuci poté zůstane na nás a Vy nadále s takovou nemovitostí nemáte již žádné starosti. Pokud nechcete s exekutorem jednat přímo Vy, vyřídíme vše za Vás a dlužnou částku uhradíme přímo na účet exekutora jako část sjednané kupní ceny.

Prodej nemovitosti v dražbě

Pokud jste již kvůli finančním problémům v kontaktu s exekutorem, rádi jednání převezmeme a dojednáme nejefektivnější způsob zastavení exekuce. V některých případech exekutoři navrhují prodej nemovitosti v exekuci jako jediné řešení i přesto, že by takto radikální krok nebyl vzhledem k celkové výši dluhů zcela nutný.

V konečné fázi takové exekuce se jedná o prodej nemovitosti v dražbě, kde hrozí riziko odkupu nemovitosti výrazně pod její reálnou hodnotou. Ve výsledku tedy výše takto získaných peněžních prostředků nemusí být k umoření všech závazků dostatečná a Vaše finanční problémy tak budou i nadále přetrvávat. K dražbě tedy zásadně nesmí dojít a je nutné rychle a odborně jednat

Průběh prodeje nemovitosti v dražbě

Pokud je k prodeji nemovitosti touto formou nakonec přistoupeno a nedojde k výkupu nemovitosti před dražbou, proces je následující:

 1. Vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti:
  Od okamžiku doručení příkazu dlužník nadále nemá právo s danou nemovitostí nakládat, tj. (prodat, darovat, zatížit)
 2. Ustanovení soudního znalce exekutorem:
  Tento znalec má za úkol stanovit tzv. obvyklou cenu nemovitosti, tj. cenu, za kterou je nemovitost k aktuálnímu datu běžně obchodovatelná na trhu.
 3. Nařízení ohledání nemovitosti exekutorem:
  Za účelem nacenění musí vlastník nemovitosti ze zákona umožnit její prohlídku.
 4. Samotná dražba nemovitosti:
  V dražbě samozřejmě vítězí nejvyšší nabídka. Ve všech kolech dražby je vždy zákonem stanovená nejnižší hranice podání.

Nejnižší podání v dražbě je dle zákona stanoveno následovně:

I. kolo dražby: 2/3 obvyklé ceny,
II. kolo dražby: 1/2 obvyklé ceny,
III. kolo dražby: 40 procent obvyklé ceny,
IV. kolo dražby: 30 procent obvyklé ceny,
V. kolo dražby: 25 procent obvyklé ceny.

Pojďme si to celé shrnout

Získání chybějících finančních prostředků formou vydražení nemovitosti exekutorem představuje velké riziko. Vlastníkovi reality nemůže být žádným způsobem zaručeno, za jakou cenu se výsledně podaří nemovitost prodat. V krajním případě se tedy může stát, že bude dům či byt prodán např. Za ¼ jeho hodnoty, což nemusí na pokrytí všech finančních závazků dlužníka stačit, takže jeho finanční problémy budou i nadále přetrvávat.

Bezpečnější cestou je tedy v tomto případě odkup nemovitosti naší firmou, kdy Vám nabídneme finální částku předem. Můžete si tedy v klidu rozmyslet, zda je pro Vás částka za výkup akceptovatelná a zda bude stačit k vyřešení všech Vašich finančních závazků.

Na vaší spokojenosti nám záleží

 • RD Ostrava: Děkuji této společnosti za okamžitý výkup domu zatíženého úvěrem, který jsem nebyla schopná jako matka samoživitelka nadále splácet. Neměla jsem chuť ani sílu jednat s věřitelem, a proto jsem ocenila, že veškeré formality vyřešila společnost GF.

  Anna Kašparová

 • Podíl byt Beroun: Zdědil jsem ideální polovinu bytu, ale druhou vlastnila moje teta, se kterou se nebylo možné na ničem domluvit. Poplatky za byt jsem musel hradit sám a dlouhodobě nebyla situace únosná. Podíl odkoupila doslova ze dne na den společnost GARANT FINANCE.

  Marek Hovorka

 • Byt Kladno: Díky rychlému jednání firmy GARANT FINANCE se podařilo zachránit můj byt z již nařízené dražby. Byt jsem mohla užívat ještě 6 měsíců. Během této doby se našel kupec za tržní cenu a já se mohla přestěhovat.

  Eva Majtánová

 • RD Mladá Boleslav: Po půl roce neúspěšného prodeje rodinného domu jsem oslovil společnost GF se zájmem o výkup. Již za tři dny došlo k uzavření kupní smlouvy za velmi solidních podmínek  a k vyplacení zálohy.

  Jiří Dohnal

Slovo majitelky

Velice mě těší, že se k nám klienti vrací po 10, 15 a více letech. Pracujeme v oboru, který stále ještě nemá v České republice tu nejlepší pověst. Já a můj team se snažíme, aby se oblast realit stala prestižním oborem tak, jak je tomu v západních zemích. Naše hesla jsou dlouhá léta stále stejná: poctivost profesionalita. Opíráme se o ně při poskytování všech našich služeb, což oceňují nejen senioři, které vnímáme jako citlivou a ohroženou skupinu. Náš přístup oceňují i mladší ročníky, kterým v dnešní hektické době přijde vhod, že platí vše, na čem se s námi dohodnou a nemusí investovat svůj drahocený čas do řešení problémů. 

„Spokojenost a důvěra klientů je nejvyšší prioritou naší firmy!“

Lea Moravcová
majitelka společnosti GARANT FINANCE

Vyplňte nezávazný formulář a získejte cenovou nabídku zdarma ještě dnes

Vyberte z možností

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů. Vyplnění a odeslání formuláře je zcela nezávazné, nabídku obdržíte zdarma.