16. 6. 2023

Zachráníme Vás před dražbou! 

Prodej nemovitosti v dražbě

Prodej nemovitosti exekutorem připadá v úvahu zejména tehdy, kdy se vymáhaná hodně peněz. Jsou ale známé i případy, kdy exekutor v dražbě prodal nemovitosti i kvůli relativně nevelké částce.

Ocenění nemovitosti

Po vydání exekučního příkazu k nařízení prodeje nemovitosti, je další krok exekutora ustanovení soudního znalce. Znalec má za úkol vypracovat posudek, kterým stanoví takzvanou obvyklou cenu nemovitosti. Tedy cenu, za kterou je nemovitost aktuálně běžně obchodovatelná na trhu. Exekutor zpravidla nařídí ohledání nemovitosti, o kterém musí být dlužník vyrozuměn. Dlužník, případně i jiné osoby, jsou potom povinni umožnit prohlídku nemovitosti za účelem jejího ocenění. Pokud není exekutorovi přístup umožněný, má právo si do ní přístup zjednat, v krajních případech i za asistence policie.

Za kolik se v dražbě prodává

V dražbě samozřejmě vítězí nejvyšší nabídka. Ve všech kolech dražby je vždy zákonem stanovená nejnižší hranice podání. Nejnižší podání v dražbě je dle zákona stanoveno následovně:

  1.  kolo dražby: dvě třetiny obvyklé ceny,
  2. kolo dražby: polovina obvyklé ceny,
  3. kolo dražby: 40 procent obvyklé ceny,
  4. kolo dražby: 30 procent obvyklé ceny,
  5. kolo dražby: 25 procent obvyklé ceny.
K nucené dražbě prostě nesmí dojít!

Dražbě je nutné zamezit stůj co stůj. Existence dluhu v lidském životě není nic neobvyklého a do role dlužníka se může dostat kdokoliv z nás. Co se ale stát nesmí je situace, kdy se Vaše nemovitost prodá např. za 1/3 ceny a následně z výtěžku dražby nedojde ani k uhrazení všech Vašich dluhů. Bohužel v praxi není výjimkou, kdy dlužníci situaci nijak neřeší, dražba je připraví o nemovitost, ale protože je nemovitost vydražena za výrazně nižší hodnotu, než je její skutečná cena, nestačí vydražená částka ani na pokrytí dluhů v celkové výši. Lidé pak přicházejí o nemovitosti, ale dluhy jim stále zůstávají.

Sdílet příspěvek